12Comb

 

 

Bolo: B-3-2-5-5
Two up: 5-6-3-7b-Duck-2-5-8
Double end: 1-2-Duck-6-2-3-2-1-1
Shovel: 5-4-7b-8b-4-Duck-4
45: 1-2b-3-2-5-2
One hand: 1-3-7b-5b-5-2-4-8b-6b-6
Double duck: 5-4-3-Duck-Duck-6-3-4
Slip n’ hook: Slip-3-2-5-4-3b-4
Rear chain: Fake-1-2-5-4-3b-4b-6
Shoulder: 3-3-4-3-4-4-3-4
2, 3: 1-2-5-2-3-6-1-2-3-2-5-2
Vuelta: 5b-6b-5b-6b-3b-4b-3-2-Pull-2-5-2–Pull-2-3

'Boxing technique' 카테고리의 다른 글

1. 복싱 훈련 이건 알고 해요.(Boxing A to Z) _복싱_타투복싱  (0) 2020.04.17
36콤비네이션  (0) 2019.12.03
중급 콤비네이션 12개 _ 타투복싱  (0) 2019.12.03
36Comb  (0) 2019.10.07
SHB_Twoup 콤비네이션  (0) 2019.04.01
SHB_양손 다양한 펀치  (0) 2019.04.01

WRITTEN BY
팝천일리
안양 타투복싱 짐

트랙백  0 , 댓글  0개가 달렸습니다.
secret